Navigation Menu
Lasse Emil Ebbesen

Lasse Emil Ebbesen

Født i 1967 i København. Uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Jeg har arbejdet mere end 20 år med rådgivning og terapi i Italien og Danmark. Jeg har blandt andet engageret mig på Københavns Universitet, Panum hvor jeg har undervist lægestuderende. Jeg har også været med i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Men de fleste klienter møder jeg i min privatpraksis. Min erfaring dækker et bredspektret område inden for behandling af enkeltpersoner, par og familier.

Efteruddannelse er et fast punkt i mit virke, ligesom jeg hele tiden får vurderet mit arbejde af andre, således at min rådgivning og behandling løbende tager højde for ny forskning og nye impulser fra det professionelle, psykologiske miljø.

For mig har det altid været en drivende kraft, at jeg dagligt oplever, at psykologisk rådgivning og behandling kan give mennesker et rigere liv med højere selvværd og en større styrke til et se fremtidens udfordringer i øjnene.

Kontakt -Lasse Emil Ebbesen

Brunevang 17,

2700 Brønshøj

Tlf.: 50 86 66 66

E-mail: psykolog@lasseebbesen.dk

Web: http://www.lasseebbesen.dk

 

Lasse Emil Ebbesen

Lasse Emil Ebbesen

I was born in 1967 in Copenhagen. I am a trained psychologist, with a degree from from the University of Copenhagen. I have worked for more than 20 years in counseling and therapy in Italy and Denmark. I have taught medical students at the University of Copenhagen. I have also been involved in the Danish Psychological Association’s Board of Directors. However, I meet most clients  in my private practice. My experience covers a broad spectrum area in the treatment of individuals, couples and families.

Continuing education is a fixed point in my work. I constantly assess my work and learn from others so that my advice and treatment continuously takes into account new research and new impetus from the professional, psychological environment.

I  experience daily how psychological counseling and treatment can give people a richer life with higher self-esteem and a greater strength to deal with future challenges.

 

Contact -Lasse Emil Ebbesen

Brunevang 17,

2700 Brønshøj

Tlf.: 50 86 66 66

E-mail: psykolog@lasseebbesen.dk

Web: http://www.lasseebbesen.dk